jak zacząć terapię – poradnik krok po kroku

1. Wybór terapeuty

Dostępność specjalistów świadczących usługi dotyczące szeroko rozumianej pomocy jest dziś zdecydowanie większa niż jeszcze kilka lat temu. Co jest niewątpliwym plusem. Jednak zdarzają się sytuacje kiedy osoba, do której trafiamy nie posiada wystarczających kompetencji.

Więcej ...

jak się zachowuje dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego?


Dysfunkcje (zaburzenia) integracji sensorycznej dotyczą przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie układów: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego.

Więcej ...

dieta a zaburzenia ze spektrum autyzmu


Problem wybiórczego jedzenia lub co gorzej, policzonej na palcach jednej ręki ilości pokarmów, które dziecko akceptuje, dotyczy wielu rodzin. Sprawa nabiera jednak  szczególnej wagi w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem autystycznym.

Więcej ...

reakcje dziecka z obronnością dotykową


Wg. C.J. Sears dziecko z obronnością dotykową (inaczej nadwrażliwością dotykową) przejawia pewne społeczne i emocjonalne sposoby reagowania:
  • Nie lubi być trzymane na rękach, tulone, całowane, a gdy jest starsze – obejmowane, głaskane;

Więcej ...

wpływ stymulacji sensorycznej na dzieci o specyficznych trudnościach


Zachęcamy do przeczytania artykułu (wersja angielska) o wpływie stymulacji sensorycznej na dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Więcej ...

Scroll Up