Czym jest dogoterapia?

Dogoterapia to naturalna metoda wykorzystująca wpływ specjalnie wyszkolonego psa na terapię lub edukację dzieci i młodzieży. Oddziaływanie jej polega przede wszystkim na kontakcie fizycznym i emocjonalnym ze zwierzęciem poprzez odpowiednio dobrane zabawy i ćwiczenia. W Polsce coraz częściej spotykana w różnych placówkach medycznych, paramedycznych, jak również w placówkach takich jak przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe, czy domy dziecka ale też w kontakcie jeden na jeden, jako uzupełnienie innych terapii.

Standardy pracy psa terapeutycznego i BHP zajęć

Pies terapeutyczny ma zdany test predyspozycji do pracy w dogoterapii. Test taki ma na celu wykluczenie z pracy wszystkich psów, które są, lub w przyszłości mogą się stać agresywne, zbyt pobudliwe, lękowe lub które mają zbyt słabą psychikę do pracy jako psy terapeutyczne. Kolejnym etapem przygotowań psa pracującego jest szereg szkoleń specjalistycznych. Program szkolenia uwzględnia wszystkie umiejętności, jakimi powinien wykazać się pies pracujący w dogoterapii, aby jego obecność u podopiecznych była bezpieczna i przynosiła pożądane efekty.Ponad to pies pracujący jest pod stałą kontrolą lekarza weterynarii. Regularne odrobaczania i szczepienia oraz kontrole stanu zdrowia zapewniają, że kontakt z nim jest bezpieczny i nie niesie ryzyka choroby. Szczepienia, odrobaczenia oraz opinie weterynarza, stwierdzające o stanie zdrowia pozwalającym na pracę z dziećmi odnotowywane są w książeczce zdrowia psa. Predyspozycje, zdane egzaminy, ukończone kursy oraz zdrowie i czystość psa są podstawą do pracy.

Zajęcia dogoterapeutyczne wspomagające ogólny rozwój dziecka

Uwzględniając potrzeby rozwijającego się dziecka, jego sposób poznawania świata i uczenia się przez zmysły powstał program zajęć ruchowo-rozwojowych, dostosowanych do wieku dzieci. Podstawowym ich celem jest wszechstronny rozwój dziecka, poprawa jego samooceny i funkcjonowania w grupie. Zajęcia bogate są w zabawy ruchowe (odbywają się w Sali integracji sensorycznej) oraz zabawy rozwijające zasób słownictwa, twórcze myślenie oraz ciekawość poznawczą. Bazują przede wszystkim na bliskim kontakcie dzieci z psem pracującym, na zadaniach wykorzystujących pracę dużej motoryki i manualnych, które zaciekawią zarówno najmłodszych podopiecznych, jak i starszych.

Cele:

 • kształtowanie pozytywnych emocji
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności
 • poprawa lub utrzymanie sprawności ruchowej
 • wielopłaszczyznowe oddziaływanie na zmysły(wzrok, słuch, węch, dotyk)
 • poprawa koncentracji i uwagi
 • wzbogacenie zasobu słownictwa biernego i czynnego
 • poczucie sprawstwa (powiększenie samooceny)
 • relaksacja, wyciszenie emocji
 • pokonanie lęku przed psami
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
 • zwiększenie chęci i motywacji do ćwiczeń ruchowych i edukacyjnych
 • poprawa funkcji społecznych