Konsultacja psychologiczna to jednorazowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest ustalenie charakteru trudności z jakimi mierzy się dziecko i zaproponowanie skutecznych działań – metod dążących do rozwiązania problemu czy też zmianę.

Warto się spotkać gdy dziecko:
  • Trudno się adaptuje, jest nieśmiałe, bywa wycofane i zalęknione, jest labilne emocjonalnie
  • Nie chce się uczyć, chodzić do szkoły, nie przejawia poznawczej ciekawości
  • Jest konfliktowe, agresywne
  • Jest / było świadkiem traumatycznego wydarzenia np. wypadku, śmierci, rozwodu bliskich osób.
Są sytuacje kiedy problem ciężko nazwać, jednak czujemy, że istnieje. Dlatego warto skorzystać z konsultacji aby razem z psychologiem wypracować najlepsze rozwiązanie, tak aby dać dziecku pomoc i wsparcie.

Konsultacje trwają 50 min.
Nasi psychologowie stosują się do Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa a także przestrzegają tajemnicy zawodowej.