Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne w Anglii. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Pozytywne efekty obserwujemy w pracy z osobami z porażeniem mózgowym, z trudnościami emocjonalnymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, upośledzeniem wzroku lub słuchu.

Głównym celem Metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu, a co za tym idzie budowanie więzi. Dzieci uczestniczące w zajęciach stają się bardziej pewne siebie, uczą się współpracy z partnerem i grupą. Nasze spotkania wyglądają jak domowe przewalanki i baraszkowanie na dywanie. A tak naprawdę to specjalnie zaprojektowane zestawy ćwiczeń, których celem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju a także korygowanie zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci.

Naszym celem jest kreowanie sytuacji dających dzieciom możliwość poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, osiąganie sukcesów. Z doświadczenia wiemy, że w bezpiecznej przestrzeni dzieci są aktywniejsze i twórcze.